start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2011
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2011

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku

Recommendations for diagnostics and therapy of gastrointestinal stromal tumors (GIST) in 2010
Piotr Rutkowski

3. Dlaczego refundacja leku sierocego wymaga szczególnego podejścia?
Why does reimbursement of orphan drugs require a specific approach?
Krzysztof Łanda, Jakub Adamski

4. Nowe spojrzenie na ocenę skuteczności terapii celowanych zaawansowanego raka nerki

New view on advanced renal cancer targeted therapies efficacy - controversies
Cezary Szczylik

5. Nowa klasyfikacja NET
The New Classification of NET
Anna Nasierowska-Guttmejer

7. Szpiczak mnogi. Praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia
Multiple myeloma. Practical aspects regarding diagnosis and treatment
Andrzej Pluta

8. Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie ewerolimusu w leczeniu rozsianego raka nerkowokomórkowego
Phase 3 Trial of Everolimus for Metastatic Renal Cell Carcinoma
Komentarz: Piotr Wysocki

9. Sprawozdanie z kongresu ASH w Orlando w grudniu 2010 roku
ASH Annual Meeting Report 2010
Dariusz Woszczyk

10. Kompleksowa opieka kardiologiczno-internistyczna nad pacjentką z rakiem piersi - elementy leczenia kardioprotekcyjnego

Krzysztof J. Filipiak, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
OncoReview 1/2011