start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2012
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2012

1. Wstęp 
Sebastian Szmit

2. Wybrane aspekty stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych w terapii chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego

Selected aspects of gastrointestinal stromal tumors management with tyrosine kinase inhibitors
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Piotr Tokajuk, Marek Z. Wojtukiewicz

3. Nieodwracalne inhibitory kinaz tyrozynowych receptorów rodziny naskórkowego czynnika wzrostu - nowa, obiecująca strategia terapeutyczna
Irreversible tyrosine kinase inhibitors of epidermalgrowth factor receptors family - a new, promising therapeutic strategy
Piotr J. Wysocki

4. Nefrotoksyczność leków stosowanych w chemioterapii nowotworów
Chemotherapy-related nephrotoxicity
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Mariusz Mieczkowski

5. Zmiany w błonie śluzowej przewodu pokarmowego wywołane radio- i chemioterapią nowotworów
Changes in the gastrointestinal mucosa after radio- and chemotherapy of the neoplasms
Anna Nasierowska-Guttmejer

6. Płyn w worku osierdziowym zagrażający tamponadą serca u chorych onkologicznie - standardy diagnostyki i leczenia
Pericardial effusion endangering cardiac tamponade in cases of patients suffering for malignant diseases - diagnostics and management
Artur Matyszewski, Ksenia Barbara Krawentek-Matyszewska

7. Compliance, adherence, persistence - przyczyny i konsekwencje niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych
Compliance, adherence, persistence - causes and consequences of non-adherence to medical recommendations
Karolina Skóra

8. Blokada receptorów angiotensyny a ryzyko zachorowania na raka: metaanaliza randomizowanych badań kontrolnych
Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials
Commentary: Krzysztof J. Filipiak

9. Badanie kliniczne III fazy oceniające zastosowanie pazopanibu w leczeniu raka nerki - omówienie założeń i wyników badania
Opracowanie: Irena Federowicz, Komentarz: Kazimierz Drosik


10. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN