start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2013
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2013

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Spotkanie z człowiekiem
Meeting the human
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca

3. Leczenie okołooperacyjne gruczolaka przełyku, połączenia przełykowo-żołądkowego oraz żołądka: nowe standardy postępowania i kontrowersje
Perioperative treatment of oesophageal, oesophago-gastric and gastric adenocarcinoma: new standards of care and controversies
Izabela Łasińska, Łukasz Kwinta, Maria Litwiniuk, Piotr J. Wysocki

4. Ocena jakości życia i aktywności seksualnej pacjentów po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego w porównaniu z grupą zdrowych mężczyzn
The quality of life and the sexual activity of prostate cancer patients after radical radiotherapy in comparison with group without cancer
Monika Rucińska, Anna Kieszkowska-Grudny, Katarzyna Klimowicz, Sergiusz Nawrocki

5. Znaczenie badań molekularnych w kwalifikacji do terapii I linii erlotynibem chorych na NDRP na podstawie wyników badania EURTAC
Role of molecular examinations in qualification to first line treatment with erlotinib in NSCLC patients based on EURTAC study results
Paweł Krawczyk

6. Większa skuteczność nilotynibu niż imatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej. Analiza aktualnych wyników badania ENESTnd i ENESTcmr
Superior efficacy of nilotinib vs imatinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. ENESTnd and ENESTcmr current results analysis
Tomasz Sacha

7. Sprawozdanie z kursu Advanced Course In Diagnosis and Treatment of NET'S zorganizowanego przez Klinikę Onkologii Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali (Szwecja) w dniach 26-28 listopada 2012 r.
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

8. Nowe możliwości leczenia uogólnionego raka piersi

New possibilities of therapy for advanced, matastatic breast cancer
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walszkowska-Czyż

9. Powikłania zakrzepowo-zatorowe podczas hormonoterapii raka piersi - opis przypadku

Thrombo-embolic complications related to hormone therapy of breast cancer - a case report
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Łukasz Kownacki, Marcin Kurzyna

10. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN