start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2014    OnCOReview nr 1eng/2014
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2014

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Idiopatyczna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa czy ukryty nowotwór?
Szymon Darocha, Michał Florczyk, Adam Torbicki

3. Zastosowanie  nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych w onkologii
Renata Biernacka, Tomasz Lewandowski, Jolanta Andrzejuk, Marek Szmyd

4. Pheochromocytoma i przyzwojak - praca poglądowa
Monika Łubińska, Krzysztof Sworczak

5. Głęboka odpowiedź molekularna (MR4,5) jako cel leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych. MR4,5 celem leczenia CML za pomocą IKT
Tomasz Sacha

6. Leczenie ewerolimusem i eksemestanem chorych na uogólnionego raka piersi w podeszłym wieku - opis przypadku
Agnieszka Jagielło-Gruszfeld

7. Skóra żeglarska: skóra romboidalna karku, rogowacenie słoneczne, rak kolczystokomórkowy i rak podstawnokomórkowy. Opis przypadku
Ahmad Abdulaziz, Piotr Brzeziński, Anca Chiriac

8. Aktualne wytyczne w diagnostyce obrazowej raka wątrobowokomórkowego
Edyta Szurowska, Karolina Markiet

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN