start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2016    OnCOReview nr 1ang/2016
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2016

1. Wstęp
Sebstian Szmit, Eric E. Harrison

Krótkie artykuły przeglądowe: kardio-onkologia w hematologii

2. Szpiczak mnogi i amyloidoza
Anne Blaes, Douglas Sawyer, Daniel Lenihan

3. Transplantacja szpiku kostnego - jak możemy poprawiać rokowanie kardiologiczne chorych?
Joseph R. Carver

4. Inhibitory kinazy tyrozynowej w nowotworach hematologicznch: czy powinniśmy się niepokoić?
Charles Porter

Krótkie artykuły przeglądowe: kluczowe problemy kardio-onkologii

5. Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego związane z radioterapią i innymi rodzajami ekspozycji na promieniowanie
Hassan Tariq, Eric E. Harrison

6. Obrazowanie toksycznego uszkodzenia serca: wiele zagadnień, wiele pytań
Sebastian Szmit

Krótkie artykuły przeglądowe: przyszłość kardio-onkologii

7. Kardioonkologia: jaka jest przyszłość?
Jeanne M. DeCara, Joerg Herrmann

8. Rozwój badań w kardioonkologii
Susan Dent, Olexiy Aseyev, Daniel Lenihan

Artykuł oryginalny: kardio-onkologia

9. Wpływ przeciwstawnych zmian w populacji limfocytów T regulatorowych na rozwój miażdżycy i zespołów limfoproliferacyjnych
Ekaterina Pylaeva, Aleksandra Potekhina, Olga Pogorelova, Maria Tripoten, Tatiana Balakhonova, Anastasia Filatova, Elena Klesareva, Olga Afanasieva, Elena Noeva, Tatiana Arefieva

Artykuł poglądowy: endokrynologia w onkologii
10. Szlaki sygnałowe mTOR w patogenezie i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

11. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN