start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2017    OnCOReview nr 1ang/2017
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2017

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

2. Satysfakcja z życia a zachowania prozdrowotne w zakresie zabobiegania rakowi piersi i jego wcześniejszego wykrywania u kobiet aktywnych fizycznie
Andrzej Nowicki, Beata Kosicka, Marzena Lemanowicz

3. Rola czynników stymulujących wzrost kolonii (G-CSF) w profilaktyce neutropenii i gorączki neutropenicznej - aktualny stan wiedzy
Marta A. Sobas, Tomasz Wróbel

4. Oktreotyd LAR w terapii nowotworów neuroendokrynnych - podsumowanie doświadczeń

Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

5. Rola weryfikacji histopatologicznej, trudości terapeutyczne i leczenie przeciwzakrzepowe w paliiatywnej chemioterapii chorej z niedoborem antytrombiny oraz rakiem jelita grubego i rakiem macicy w wywiadzie
Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik, Ludmiła Dolczak, Grzegorz Słomian

6. Wieloletnia akromegalia u pacjentki bez widocznego w MRI gruczolaka przysadki
Maria Kurowska, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach

7. Inwazyjne zakażenie grzybicze u dziecka z mięsakiem Ewinga
Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Ewa Bień, Anna Płoszyńska

8. Rak nosogardła - możliwości leczenia chorych z pierwotnie uogólnioną chorobą nowotworową
Marek Kowalczyk, Michał Piątek, Dorota Imielska-Zdunek, Aleksandra Derra, Aleksandra Zemła, Agnieszka Boratyn-Nowicka

9. Warunki publikowania

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN