start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 1/2018
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 1/2018

1. Wstęp

2. Ostre zespoły wieńcowe w onkologii: strategia zachowawcza czy inwazyjna? - opis przypadku i przegląd literatury
Michał Wilk, Anna Walaszkowska-Czyż, Arkadiusz Rak, Michał Piłka, Sebastian Szmit

3. Miejsce czynników stymulujących erytropoezę we współczesnej praktyce klinicznej
Marta Frąckowiak, Tomasz Lewandowski

4. Zastosowanie fulwestrantu u pacjentek z rozpoznaniem zaawansowanego raka piersi
Joanna Kufel-Grabowska

5. Znaczenie endosonografii w diagnostyce guzów neuroendokrynnych trzustki
Przemysław Dyrla, Magdalena Chmielewska, Marta Mazur, Przemysław Witek

6. Pazopanib w terapii mięsaka jasnokomórkowego
Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik, Grzegorz Słomian

7. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN