start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 2/2011
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 2/2011

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Kontrola działań niepożądanych podczas terapii ewerolimusem - doświadczenia własne ośrodka
Side effects control in the chemotherapy with everolimus: single-center experience
Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Marta Smoter

3. Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) - postępy w diagnostyce i leczeniu
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) - advances in diagnostics and therapy
Hanna Koseła, Piotr Rutkowski

4. Kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą, prospektywnie, randomizowane badanie skuteczności oktreotydu LAR w kontroli wzrostu guza u chorych na guzy neuroendokrynne środkowej części prajelita z przerzutami: raport grupy badawczej PROMID
Placebo-Controlled, Double-Blind, Prospective, Randomized Study on the Effect of Octreotide LAR in the Control of Tumor Growth in Patients With Metastatic Neuroendocrine Midgut Tumors: A Report From the PROMID Study Group
Anja Rinke, Hans-Helge Muller, Carmen Schade-Brittinger

5. Antyproliferacyjne działanie analogów somatostatyny - przesłanie z badania PROMID
Antiproliferative effect of somatostatin analogs - PROMID study
Beata Kos-Kudła, Violetta Rosiek

6. Stwardnienie guzowate 
Tuberous sclerosis
Paolo Curatolo, Roberta Bombardieri, Sergiusz Jóźwiak
Komentarz: Sergiusz Jóźwiak


7. Zatorowość płucna wysokiego ryzyka w onkologii
Magdalena Zaborowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik

High risk pulmonary embolism in oncology

8. Komentarz: Nowotwór i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czy zawsze jest to śmiertelna kombinacja?

Marcin Kurzyna
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Oncoreview 2/2011