start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 2/2012
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 2/2012

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Nowe możliwości celowanego leczenia uogólnionego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych

New possibilities of targeted therapy for advanced hormone receptor-positive breast cancer
Tadeusz Pieńkowski

3. Zespół rozpadu guza
Tumor lysis syndrome
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Mariusz Mieczkowski

4. Zastosowanie markerów molekularnych w diagnostyce zmian ogniskowych w tarczycy - współczesny stan wiedzy
Application of molecular markers in the diagnostics of thyroid focal lesions - current state of knowledge
Marek Ruchała, Kosma Woliński, Maciej Fularz, Ewelina Szczepanek-Parulska

5. Mięsaki tkanek miękkich i kości oraz GIST - relacja z konferencji naukowej: ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9-10 marca 2012, Mediolan, Włochy

Report from the ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9-10 March 2012, Milan, Italy
Iwona Ługowska, Wirginiusz Dziewirski, Piotr Rutkowski

6. Cukrzyca posterydowa w onkologii - zasady diagnostyki i leczenia
Steroid-induced diabetes in oncology
Beata Mroziewicz-Rakowska

7. "D-dimeroza" u chorych z chorobą nowotworową, czy zawsze wymaga leczenia?
"D-dimerosis" among the patients with cancer it is always needed to be treated?
Maria Wieteska, Michał Florczyk, Adam Torbicki

8. Krwioplucie - rak czy zatorowość płucna?
Hemoptysis - cancer or pulmonary embolism?
Michał Florczyk, Maria Wieteska, Adam Torbicki

9. Bezpieczeństwo kardiologiczne podczas stosowania sunitinibu i sorafenibu, wielokinazowych inhibitorów angiogenezy

The cardiac safety during treatment with sunitinib and sorafenib, multikinase angiogenesis inhibitors
Sebastian Szmit

10. Zastosowanie filtrów żylnych w profilaktyce przeciwzakrzepowej przed zabiegami onkologicznymi

The role of vena cava inferior filters in the prevention of venous thromboembolism prior to oncological surgeries
Szymon Darocha, Małgorzata Kuc-Rajca, Sebastian Szmit, Marcin Kurzyna

11. Warunki publikowania

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN