start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 2/2013
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 2/2013

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych

Early molecular response as a criterion of optimal response to chronic myeloid leukemia treatment with tyrosine kinase inhibitors
Tomasz Sacha

3. Postępy w leczeniu szpiczaka mnogiego w roku 2012
Progress in treatment of multiple myeloma in year 2012
Artur Jurczyszyn, Anna Engel

4. Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w stadium zaawansowania miejscowego lub rozsiewu w kontekście programu lekowego

Advanced or metastatic non-small-cell lung cancer treatment - new Polish government regulation
Dariusz M. Kowalski, Paweł Krawczyk

5. Rola lapatynibu w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi
The role of lapatinib in HER2-positive breast cancer
Małgorzata Kuc-Rajca, Tadeusz Pieńkowski, Anna Walaszkowska-czyż

6. Heterogenność raka piersi - sprawozdanie z IMPAKT Breast Cancer Conference
Breast cancer heterogeneity - report from IMPAKT Breast Cancer Conference
Katarzyna Pogoda

7. Zaburzenia psychiczne u chorych na nowotwory - podejście kliniczne

Mental disorders in cancer patients - clinical approach
Anna Kieszkowska-Grudny

8. Spotkanie z Człowiekiem. Nadzieja
Hope

Anna Wałaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN