start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 2/2015    OnCOReview nr 2eng/2015
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 2/2015

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

Studium trudnych przypadków: kardio-onkologia

2. Skuteczne leczenie przełomu nadciśnieniowego u 2-letniego chłopca z neuroblastoma
Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Jolanta Antoniewicz, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Carlos Rodriguez-Galindo, Anna Fijałkowska

3. Kardioonkologiczny balans u 75-letniego pacjenta z rakiem wątrobowokomórkowym CS IV i zaawansowaną zastoinową niewydolnością serca NYHA III w chwili rozpoznania
Maciej Żechowicz, Konrad Wroński, Monika Rucińska

4. Czy rozpoznanie nowotworu powinno zmienić sposób terapii pzeciwkrzepliwej u pacjenta z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową?
Maria Wieteska, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit, Adam Torbicki

5. Efektywność i bezpieczeństwo doksorubicyny liposomalnej na przykładzie pacjentki leczonej z powodu uogólnionego raka piersi
joanna Streb, Agnieszka Słowik

Studium trudnych przypadków: interdyscyplinarna onkologia

6. Długotrwała odpowiedź na leczenie ewerolimusem u pacjenta z przerzutowym rakiem nerki po progresji w trakcie leczenia sunitynibem-sorafenibem
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska

7. Neurologiczny zespół paranowotworowy w przebiegu raka piersi
Anna Ciszewska, Łukasz Głogowski, Andrzej Witkoś, Zofia Rusinowska, Ewa Nowakowska-Zajdel

Artykuł oryginalny: interdyscyplinarna onkologia

8. Wiedza o profilaktyce, czynnikach ryzyka i leczeniu rozpoznanego raka piersi u kobiet - czy choroba może wpływać na ich zachowania prozdrowotne?
Andrzej Nowicki, Karolina Rusak, Piotr Rhone

9. Kardiotoksyczność wywołana radioterapią u pacjentek z rakiem piersi
Paul McGale, Carolyn Taylor, Sarah Darby

10. Warunki publikacji
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN