start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 2/2016    OnCOReview nr 2ang/2016
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 2/2016

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

Studium trudnych przypadków
2. Ciężka stenoza aortalna u pacjentki z rakiem piersi

Rafał Mańczak, Michał Wilk, Anna Walaszkowska-Czyż, Michał Florczyk, Sebastian Szmit

3. Przezskórne usunięcie ułamanego fragmentu portu naczyniowego u dwóch pacjentek poddawanych długotrwałej chemioterapii
Justyna Norwa, Szymon Darocha, Anna Dobosiewicz, Andrzje Koteja, Arkadiusz Pietrasik, Radosław Pietura, Adam Torbicki, Sebastian Szmit, Marcin Kurzyna

4. Rak brodawkowaty nerki - opis przypadku kilkuletniego przeżycia bez progresji pacjenta z chorobą rozsianą leczonego pazopanibem na tle przeglądu aktualnego piśmiennictwa
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas

Artykuły oryginalne
5. Wpływ lipegfilgrastymu na odnowę hematologiczną i leczenie wspomagające u pacjentów z nowotworami limfoproliferacyjnymi po megachemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych
Ewa Frączak, Jarosław Dybko, Justyna Rybka, Monika Biedroń, Izabela Dereń-Wagemann, Donata Urbaniak-Kujda, Kazimierz Kuliczkowski, tomasz Wróbel

6. Wybrane aspekty psychospołeczne życia chorych ze stomią
Andrzej Nowicki, Paulina Farbicka

Artykuły przeglądowe

7. Mindfulness, czyli praktyka uważności, w leczeniu bólu przewlekłego i poprawie jakości życia chorych onkologicznych i niechorujących na nowotwór
Anna Kieszkowska-Grudny

8. PTEN - znaczenie kliniczne w raku jelita grubego
Angelika Copija, Dariusz Waniczek, Katarzyna Walkiewicz, Łukasz Głogowski, Henryk Augustyniak, Ewa Nowakowska-Zajdel

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN