start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 2/2017    OnCOReview nr 2ang/2017
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 2/2017

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

2. Techniki obrazowe wykorzystywane w wykrywaniu powiklań leczenia onkologicznego
Barbara Sosnowska-Pasiarska, Stanisław Góźdź

3. Radioterapia u pacjentów z kardiologicznymi wszczepialnymi urządzeniami elektronicznymi - doświadczenia kliniczne
Sławomir Blamek

4. Inhibitory kinaz tyrozynowych - czy powinniśmy obawiać się powikłań sercowo-naczyniowych?
Katarzyna Styczkiewicz, Dariusz Sawka, Marek Styczkiewicz

5. Powikłania kardiologiczne wybranych przeciwciał stosowanych w immunoterapii onkologicznej
Joanna Kufel-Grabowska

6. Wykorzystanie leków off-label w leczeniu raka piersi
Tomasz Jankowski, Monika Urbaniak

7. Retrospektywna ocena leczenia ewerolimusem chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
Paweł Hernik, Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro

8. Ocena skuteczności i toksyczności leczenia ukierunkowanego molekularnie w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca. Doświadczenia jednego ośrodka
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska, Paweł Chrom, Anna Waśko-Grabowska, Beata Młot, Cezary Szczylik

9. Rola rekombinowanych erytropoetyn w leczeniu niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej Tomasz Jankowski, Tomasz Kubiatowski

10. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN