start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 2/2018
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 2/2018

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Odbarczające interwencje chirurgiczne i trójlekowa terapia przeciwgrzybicza w brzuszno-sercowo-płucnej inwazyjnej aspergilozie
Przemysław Gałązka, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Krzysztof Czyżewski, Zbigniew Serafin, Patrycja Zalas-Więcek, Jan Styczyński

3. Podejrzenie raka jajnika u młodej chorej z wrodzoną wadą serca po kokrekcji kardiochirurgicznej i implantacji stymulatora - trudne decyzje terapeutyczne
Kamila Kaźmierczak, Tomasz Stempniewski, Joanna Kufel-Grabowska, Błażej Nowakowski

4. Nowotwory neuroendokrynne trzustki u pacjentów z zespołem mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1): trudności w diagnostyce i leczeniu
Natalia Rogozik, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Jarosław B. Ćwikła, Andrzej Cichocki, Adam Przybyłkowski, Maciej Słodowski, Tomasz Bednarczuk

5. Współczesne metody diagnostyki i leczenia zespołu Nelsona
Katarzyna Ożga, Grzegorz Zieliński, Łukasz Konecki, Marta Mazur, Przemysław Witek

6. Jakość życia, ogólny stan zdrowia i doznania bólowe po leczeniu w ocenie chorych na raka piersi
Andrzej Nowicki, Joanna Trybulska, Piotr Rhone

7. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN