start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 3/2011
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 3/2011

1. Wstęp
Sebastian Szmit


2. Strategia postępowania z chorymi w fazie przewlekłej PBSz w przypadku niepowodzenia leczenia imatynibem - doświadczenia Kliniki  Hematologii w Krakowie

Management strategy of patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase who failed to response to uimatinib - Kraków Haematology Clinic experience
Tomasz Sacha, Kajetana Foryciarz, Izabela Florek, Sylwia Czekalska, Magdalena Zawada, Dorota Cwynar, Małgorzata Jakóbczyk, Aleksander B. Skotnicki 

3. Rola kinaz JAK w patogenezie nowotworów mieloproliferacyjnych Philadelphia-ujemnych. Możliwości terapii celowanej
A role of JAK in the pathogenesis of Philadephia negative myeloproliferative neoplasms. Target therapy possibilities
Krzysztof Lewandowski

4. Jak planuję hormonoterapię u chorego z rakiem gruczołu krokowego - spojrzenie eksperta
Planning hormonal therapy in prostate cancer patients - expert view
Wojciech Poborski

5. Progresja choroby u pacjentów z przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym leczonych lekami przeciwnaczyniowymi i interferonem. Wpływ leczenia na model rozprzestrzeniania się choroby oraz rokowanie
Patterns of Disease Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated With Antivascular Agents and Interferon. Impact of Therapy on Recurrence Patterns and Outcome Measures
Elizabeth R. Plimack, Nizar Tannir, E. Lin, B. Nebiyou Bekele, Eric Jonasch
Komentarz: Jakub Żołnierek


6. Nadciśnienie tętnicze indukowane terapią sunitinibem

Arterial hypertension related to sunitinib
Sebastian Szmit, Krzysztof J. Filipiak, Magdalena Zaborowska, Agnieszka Gębara-Puchniarz, Cezary Szczylik

7. Sprawozdanie z 6. Międzynarodowego Sympozjum poświęconego rakowi nerki

Report of The Sixth European International Kidney Cancer Symposium
Jakub Żołnierek

8. Sprawozadanie z 47. Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO)
Report of 47 th Congress the American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Sławomir Falkowski

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Oncoreview 3/2011