start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 3/2012
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 3/2012

1. Wstęp
Sebastian Szmit


2. Terapie celowane w nowotworach neuroendokrynnych

Targeted therapies in neuroendocrine neoplasms
Violetta Rosiek, Beata Kos-Kudła

3. Znaczenie inhibitorów aromatazy w leczeniu chorych na raka piersi
Armoataze inhibitors in the treatment of breast cancer
Tadeusz Pieńkowski

4. Zastosowanie echokardiografii w onkologii - uwagi praktyczne
Application of echocardiography in oncology - practical remarks
Rafał Mańczak, Sebastian Szmit, Adam Torbicki

5. Żylne cewniki centralne do chemioterapii a powikłania kardiologiczne
Central venous catheters and complications in cancer patients
Szymon Darocha, Sebastian Szmit, Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca, Marcin Kurzyna

6. Depresja u osób z chorobą nowotworową. Rozpoznawanie i leczenie - aspekty praktyczne
Depression in patients with cancer. Diagnosis and treatment in clinical practise
Sławomir Murawiec

7. Terapia ewerolimusem u pacjenta z zaawansowanym nowotworem neuroendokrynnym trzustki - opis przypadku
Advanced pancreatic neuroendocrine tumor patient treated with everolimus - case report
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

8. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN