start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 3/2013
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 3/2013

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Leczenie celowane przewlekłej białaczki szpikowej a układ sercowo-naczyniowy
Targeted therapies for chronic myeloid leukemia and cardiovascular system
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Adam Torbicki


3. Targeted therapies for chronic myeliod leukemia and cardiovascular system

Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Adam Torbicki

4. Improving cancer outcomes through better cancer data in Poland
Margaret Gralinska, Sergiusz Nawrocki


Additonal backround information in more detail is available online. Please find pdf file below.
Rozszerzenie artykułu znajdą Państwo w załączonym pliku pdf poniżej.


5. Przydatność kliniczna pomiaru liczby krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi
Clinical usefulness of measuring the number of Circulating Tumor Cellls (CTC) in breast cancer patients
Dariusz Brenski

6. Leczenie nadpłytkowości samoistnej w ciąży - doświadczenia własne ośrodka
The management and outcome of essential thrombocythemia in pregnancy - single-center experience
Rafał Becht

7. Ewerolimus w codziennej praktyce klinicznej. Omówienie niemieckiego nieinterwencyjnego badania ewerolimusu w terapii przerzutowego raka nerki po niepowodzeniu leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych
Everolimus in clinical practise. Review of German non-interventional study of everolimus in metastatic renal cell cancer after failure of initial tyrosine kinase inhibitor therapy
Paweł Nurzyński, Andrzej Deptała

8. Stanowisko w sprawie stosowania niepeglyowanej liposomalnej doksorubicyny u chorych na chłoniaki ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi
Consensus statement on indications for the use of non-pegylated liposomal doxorubicin in patients with lymphomas and concomitant cardiovascular diseases
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Grzegorz Opolski

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Improving cancer outcomes through better cancer data in Poland - rozszerzenie artykułu