start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 3/2015    OnCOReview nr 3eng/2015
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 3/2015

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

Studium trudnych przypadków

2. Ostre zespoły wieńcowe u pacjentów z chorobą nowotworową i chemioterapią - możliwa odrębność kliniczna?
Andrzej Ciszewski, Maciej Dąbrowski, Maciej Bęćkowski

3. Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi dużymi dawkami doksorubicyny liposomalnej po wcześniejszej terapii klasyczną doksorubicyną
Joanna Kufel-Grabowska

Studium trudnych przypadków: indyscyplinarna onkologia

4. Chory na uogólnionego raka nerki leczony skutecznie pazopanibem od czterach lat
Agnieszka Słowik, Joanna Streb, Robert Chrzan, Krzysztof Krzemieniecki

5. Śródmiąższowa choroba płuc wywołana ewerolimusem u chorego z rozsianym jasnokomórkowym rakiem nerki
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas

6. Mucynoza mieszkowa na czole u 15-letniej dziewczynki
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac

Artykuł oryginalny: interdyscyplinarna onkologia
7. Wpływ czynników socjodemograficznych u kobiet leczonych z powodu raka piersi na podjęcie decyzji związanych z chorobą i leczeniem
Andrzej Nowicki, Kamila Wiśniewska, Piotr Rhone

Artykuł poglądowy: interdyscyplinarna onkologia
8. Zaawansowany czerniak skóry - leczenie systemowe
Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro, Aleksandra Grela-Wojewoda, Ida Cedrych

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN