start: Wydawnictwo
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 3ang/2016

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

Krótkie artykuły przeglądowe: kardio-onkologia
2. Biomarkery sercowe a wczesne wykrywanie kardiotoksyczności
Daniel Lenihan, Benjamin D. Humphreys

3. Przeżywalność po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie, późna kardiotkosyczność, prewencja powikłań sercowo-naczyniowych
Saro H. Armenian, Daniel Lenihan

Artykuły przeglądowe
4. Wydłużenie odstępu QT wywołane przeciwnowotworowymi lekami celowanymi
Lucia Setteyova, Ljuba Bacharova, Beata Mladosievicova

5. Kardiotoksyczność u chorych na raka piersi po radioterapii - współczesne metody minimalizowania dawki podawanej na serca i dylematy związane z wyborem krytycznych obszarów w sercu do monitorowania rozkładu dawki
Katarzyna Pudełek, Jacek Pudełek, Sergiusz Nawrocki

Studium trudnych przypadków
6. "Ratujące życie" nieadekwatne wyładowania kardiowertera-defibrylatora u pacjenta z chorobą nowotworową
Piotr Futyma, Marek Płoszczyca, Ryszard Głuszczyk, Jerzy Kuźniar

7. Nawracająca inwazyjna aspergiloza płucna lub zakażenie z przełamania u dziecka po haploidentycznej transplantacji komórek hematopoetycznych
Tomasz Ociepa

8. Wieloletnie przeżycie chorych na międzybłoniaka opłucnej leczonych pemetreksedem podtrztymująco - seria przypadków i przegląd piśmiennictwa
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska

Artykuły oryginalne
9. Analiza 7965 kolonoskopii przesiewowych i wyniki leczenia wykrytych raków jelita grubego - doświadczenia jednego ośrodka
Andrzej Nowicki, Zbigniew Kula, Marzena Lemanowicz

10. Ewerolimus w codziennej praktyce leczenia przerzutowego raka nerki - doświadczenia własne jednego ośrodka
Joanna Huszno, Elżbieta Nowara

11. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN