start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 4/2011
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 4/2011

1. Wstęp
Sebastian Szmit


2. Diagnostyka i leczenie akromegalii
Diagnostics and treatment of acromegaly
Marek Ruchała, Ewelina Szczepanek-Parulska, Ewa Komorska-Piotrowiak

3. Rola i miejsce jakości życia w nowoczesnym leczeniu chorych na raka płuca
The role and place of the health related quality of life in the modern management og lung cancer patients
Anna Kieszkowska-Grudny

4. Leczenie chorych na szpiczaka mnogiego poniżej 65.-70.  roku życia oraz rola terapii podtrzymującej po przeszczepieniu komórek macierzystych
Treatment of patients with multiple myeloma than 65-70 years of age and the role of maintenance therapy after transplantation stem cells
Artur Jurczyszyn

5. Terapie celowane wysoko zróżnicowanych guzów neuroendokrynnych 
Target therapy of well-differentiated neuroendocrine tumors
Norbert Szaluś, Mirosław Dziuk

6. Receptory PPAR i ich znaczenie w nowotworach

PPARs and their role in cancer
Łukasz Głogowski, Anna Żmuda-Siedlarczyk, Andrzej Witkoś, Zofia Rusinowska, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel

7. Nowe dane dotyczące leczenia pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego prezentowane w trakcie corocznego zjazdu American Society of Clinical Oncology w 2011 r.
New data concerning treatment of urogenital cancer patients presented at annual congress of American Society of Clinical Oncology 2011
Paweł Wiechno

8. Jakość życia w onkologii w trakcie leczenia ukierunkowanego molekularnie chorych z rozpoznaniem rozsianego raka nerki
Quality of life in oncology in course of molecularly targeted therapy in patients diagnosed with metastatic renal-cell carcinoma
Jakub Żołnierek, Piotr Wysocki

9. Limfohistiocytoza hemofagocytowa (HLH) indukowana przez chłoniaka - opis przypadku
Lymphoma-induced
hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) - case report

Rafał Machowicz, Joanna Drozd-Sokołowska, Dorota Zduńczyk, Barbara Górnicka, Piotr Boguradzki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Cena w prenumeracie: 80.00 PLN
Oncoreview 4/2011