start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 4/2012
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 4/2012

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Aktywność fizyczna a nowotwory
Physical activity and cancer
Maria Litwiniuk, Izabela Kara

3. Rehabilitacja chorych na nowotwory układu oddechowego
Rehabilitation of patients with cancer of the respiratory system
Oliwia Głogowska, Sebastian Szmit, Maciej Głogowski

4. Dystres i depresja u chorych na nowotwory - diagnostyka i leczenie
Distress and depression in cancer patients - diagnosis and treatment
Anna Kieszkowska-Grudny

5. Chemioterapia w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (GEP-NEN)
Chemotherapy in gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasm (GEP-NEN)
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

6. Rola eksemestanu w leczeniu raka piersi
Exemestan in breast cancer treatment
Elżbieta Wójcik

7. Nabyta hemofilia A u pacjenta z chorobą nowotworową
Acquired haemophilia A in a patient with neoplastic disease
Krystyna Zawilska, Witold Kruger, Mariola Bober, Sławomir Jurek

8. Późny nawrót przewlekłej białaczki szpikowej po alogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych - opis przypadku
Late relapse of chronic myeloid leukemia after alogeneic stem cell transplantation - a case report
Ryszard Wichary

9.Angioplastyka wieńcowa oraz wymiana zastawki aortalnej u dwóch chorych ze szpiczakiem mnogim - opisy przypadków
Coronary angioplasty and aortic valve replacement in two patients with multiple myeloma - case reports
Artur Jurczyszyn, Maria Mrozek, Joanna Paleń, Marek Rajzer, Michał Terlecki, Aleksander B. Skotnicki

10. Perikardiocenteza i aspekty terapii doosierdziowej u chorych onkologicznych - opis przypadku
Pericardiocentesis and pericardial therapy aspects in cancer patients - a case report
Szymon Darocha, Magdalena Zaborowska-Szmit, Dariusz M. Kowalski, Sebastian Szmit, Rafał Mańczak, Marcin Kurzyna

11. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN