start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 4/2013
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 4/2013

1. ICOS Annual Conference Meeting in Washington DC - importance for scientific actibity in Eastern Europe
Sebastian Szmit

2. Adjuvant imatinib after resection of gastrointestional stromal tumour
- systematic review and meta-analysis

Pawel Kawalec, Joanna Kryst, Tomasz Laczewski, Lech Martyna

3. Imatynib w terapii adiuwantowej pacjentów po zabiegu usunięcia nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) - przegląd systematyczny badań klinicznych i metaanaliza
Paweł Kawalec, Joanna Kryst, Tomasz Laczewski, Lech Martyna

4. Dylematy w leczeniu raka nerki - pazopanib
Pazopanib - dilemmas in kidney cancer treatment
Piotr Tomczak

5. Zaawansowany mięsak maziówkowy o długotrwałym przebiegu - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Long-term survivor of advanced synovial sarcoma
- case report and literature review
Ewelina Jagiełło-Wieczorek

6. Mięsakorak trzonu macicy jako trzeci nowotwór pacjentki - opis przypadku i omówienie aktualnych zaleceń postępowania
Carcinosarcoma of the uteri as a third diagnosed malignancy - case report and the review of treatment modality
Małgorzata Kuc-Rajca, Anna Walaszkowska-Czyż

7. Wysięk opłucowy u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej dazatynibem - opis przypadku
Pleural effusion in patient with chronic myeloid leukemia treated with dasatinib - a case report
Rafał Becht

8. Spotkanie z człowiekiem. Co ja mogę z tego mieć?
Meeting the human. What can I get out in it?
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN