start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 4/2014
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 4/2014

1. Wstęp
Sebastian Szmit

2. Amyloidoza serca: utajona przyczyna powikłań sercowo-naczyniowych w praktyce onkologicznej
Beata Mladosievicova, Zuzana Poljak, Olja El-Hassoun, Lubica Roziakova, Andrea Carter

3. Niedomykalność zastawki mitralnej po terapii antracyklinami: opis przypadku
Gregory R. Hartlage, Palmer H. Cole, Aarti A. Patel, C. Alberto Morales, Eric E. Harrison

4. Zastosowanie liposomalnej dokorubicyny u chorych z rozsianym rakiem piersi ze współistniejącymi istotnymi obciązeniami kardiologicznymi
Agnieszka Bryjak

5. Późna kardiomiopatia poantracyklinowa - opis przypadku
Elżbieta Wiater, Grzegorz Charliński, Małgorzata Magoń-Golińska

6. Szpiczak plazmocytowy IgM: trudności diagnostyczne i wyniki leczenia bortezomibem - opis przypadku
Rafał Machowicz, Kamila Skwierawska, Krzysztof Mądry, michał Górka, Jagoda Żurawska, Piotr Kacprzyk, Anna Waszczuk-Gajda, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

7. Zdrowie i choroba - aspekty medyczne i psychologiczne jakości życia chorych na nowotwory narządów rodnych
Anna Kieszkowska-Grudny

8. Nowa integracyjna terapia fotodynamiczna nowotworów z użyciem lasera, magnetoterapii i ferromagnetyków pochodzenia roślinnego
Hayk S. Arakelyan

9. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN