start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 4/2015    OnCOReview nr 4ang/2015
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 4/2015

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

Studium trudnych przypadków: kardio-onkologia
2. Kardiotoksyczność indukowana cisplatyną - prezentacja dwóch przypadków
Sheela P. Sawant, J. Prakruthi, Anuprita D. Daddi, Jaya Ghosh, Amit Joshi, Aruna Alahari Dhir

3. Efektywność i bezpieczeństwo doksorubicyny liposomalnej zastosowanej i chorej z rozsianym rakiem piersi
Justyna Borucka

Studium trudnych przypadków: interdyscyplinarna onkologia

4. Rak synchroniczny jelita grubego
Paweł Kozieł, Katarzyna Walkiewicz, Martyna Bednarczyk, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel

5. Guz przysadki przebiegający z akromegalią współistniejący z zespołem częściowo pustego siodła
Tomasz Trybek, Aldona Kowalska

Artykuł oryginalny: interdyscyplinarna onkologia

6. Profil toksyczności lapatynibu z kapecytabiną w zaawansowanych raku piersi na podstawie obserwacji jednoośrodkowej
Zuzanna Borysewicz, Iwona Ryniewicz-Zander

Artykuł przeglądowy: kardio-onkologia

7. Rola kardiologia we wczesnej diagnostyce i prewencji kardiomiopatii indukowanej antracyklinami
Irina E. Chazova, Artem G. Ovchinnikov, Fail T. Ageev

8. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN