start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 4/2016    OnCOReview nr 4ang/2016
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 4/2016

1. Wstęp
Sebastian Szmit, Eric E. Harrison

Artykuły przeglądowe
2. Płodność u chorych z rozpoznaniem raka piersi
Joanna Kufel-Grabowska

3. Akromegalia: wpływ analogów somatostatyny na zmniejszenie objętości guza przysadki
Przemysław Witek, Marta Gutowska

Studium trudnych przypadków
4. Inwazyjna aspergiloza płucna u dziecka z ostrą białaczką mieloblastyczną: farmakoterapia i postępowanie chirurgiczne
Jan Styczyński

5. Inwazyjne zakażenie grzybicze u chorego na ostrą białaczkę szpikową
Magdalena Szczepańska, Grzegorz Charliński

6. Encefalopatia indukowana ifosfamidem u chorej z uogólnionym włókniakomięsakiem
Łukasz Galus

7. Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy: strategia leczenia, przegląd literatury i opisy przypadku
Agnieszka Gębara-Puchniarz, Beata Hryciuk, Rafał Stec, Cezary Szczylik, Bartłomiej Grala, Wojciech Kozłowski

8. Długoletnie przeżycie młodego chorego po leczeniu wielodyscyplinarnym z wyjściowo nieoperacyjnym rakiem żołądka z przerzutami do wątroby i węzły chłonnego trzewnego
Iwona Zakrewska

Artykuły oryginalne
9. Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny z kapecytabiną w pierwszym rzucie leczenia rozsianego raka piersi
Piotr Plecka

10. Powikłania terapii antyangiogennej w leczeniu paliatywnym raka jelita grubego
Małgorzata Domagała-Haduch, Marek Jasiówka, Łukasz Nowak, Ida Cedrych

11. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN