start: Czasopisma    medyczne    OnCOReview    OnCOReview nr 4/2017    OnCOReview nr 4ang/2017
Cena: 25.00 PLN

OnCOReview nr 4/2017

1. Wstęp

2. Kardiomiopatia poantracyklinowa - doświadczenie kliniki kardioonkologii w ośrodku onkologicznym III stopnia referencyjności
Aruna Alahari Dhir, Anuprita Daddi, Sheela Prashant Sawant

3. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej w leczeniu zaawanasowanego raka piersi
Elżbieta Wójcik, Joanna Kufel-Grabowska, Joanna Gierba-Tomczyk

4. Trudności w prowadzeniu terapii przeciwkrzepliwej wśród pacjentów w wieku podeszłym ze współwystępującą chorobą nowotworową, z migotaniem przedsionków i udarem krwotocznym
Marina F. Ballyuzek, Maria V. Mashkova

5. Nawrotowa zatorowość płucna u chorego z guzem nerki
Jarosław Kępski, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit

6. Choroba Cushinga: czy pazyreotyd LAR jest przełomem w leczeniu uzupełniającym po nieskutecznej operacji?
Przemysław Witek, Marta Mazur, Joanna Witek

7. Zajęcie skóry w zaawansowanej postaci szpiczaka mnogiego
Arkadiusz Drobiecki, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelamach-Gołdyś, Bartosz Garus

8. Znaczenie interwencji żywieniowej dla procesu terapeutycznego chorych na nowotwory hematologiczne
Nicola Szeja, Sebastian Grosicki

9. Satysfakcja z życia chorych po radykalnym leczeniu choroby nowotworowej
Andrzej Nowicki, Paulina Duba, Marzena Lemanowicz

10. Warunki publikowania
Cena w prenumeracie: 80.00 PLN