start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 1/2012
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 1/2012

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Ocena rzetelności i jakości badań klinicznych
Maciej Niewada, Anna Staniszewska

3. Terapia objawowa stwardnienia rozsianego
Tomasz Berkowicz

4. O rzutach i ich leczeniu
Andrzej Potemkowski

5. Regulamin zamieszczania prac w piśmie