start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 1/2013
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 1/2013

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Tomasz Berkowicz

3. Zaburzenia mowy w stwardnieniu rozsianym 
Marcelina Przeździęk

4. Leczenie stwardnienia rozsianego u kobiet ciężarnych 
Dagmara Mirowska-Guzel 

5. Wpływ ciąży na przebieg stwardnienia rozsianego
Dagmara Mirowska-Guzel, Anna Borowiecka-Elwertowska

6. Regulamin zamieszczania prac w piśmie