start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 1/2014
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 1/2014

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Diagnostyka obrazowa w kwalifikacji do leczenia chorych ze stwardnieniem rozsianym w programie NFZ z drugiej linii
Diagnostic imaging in qualification to second-line treatment of patients with multiple sclerosis in National Health Fund program
Marcin Hartel, Ewa Kluczewska

3. Rejestr chorych ze stwardnieniem rozsianym
Register of multiiple sclerosis patients
Waldemar Brola, Małgorzata Fudala, Stanisław Flaga

4. Kanabinoidy w leczeniu stwardnienia rozsianego
Cannabinoids in the treatment of multiple sclerosis
Tomasz Berkowicz

5. Regulamin zamieszczania prac