start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 1/2015
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 1/2015

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Przerwanie leczenia immunomodulacyjnego stwardnienia rozsianego a progresja choroby - opis przypadków
Discontinuation of immunomodulatory treatment in multiple sclerosis and disease progression - case reports
Alina Kułakowska, Dominika Jakubowicz-Lachowska, Wiesław Drozdowski

2. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem leczonym fingolimodem
Responsibilities of a nurse in care of a patient treated with fingolimod
Izabela Wojtasz

3. Rola witiaminy D3 w patogenezie stwardnienia rozsianego
The role of vitamin D3 in the pathogenesis of multiple sclerosis
Marta Dąbrowska-Bender

4. Regulamin zamieszczania prac