start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 1/2016
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 1/2016

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Jake warunki musi spełnić placówka, aby realizować program lekowy: Leczenie stardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)?
Drug program criteria to be fulfilled by performing institution Treatment of MS after failure of treatment first choice drugs or fast developing severe MS (ICD-10, G35)
Anna Radziwilska-Muc

3. Skuteczność i bezpieczeństwo fingolimodu w leczeniu stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami I linii - doświadczenia jednego ośrodka oparte na terapii 30 chorych
Safety and efficacy of fingolimod in multiple sclerosis after the failure of first-line therapy
Przemysław Puz, Anetta Lasek-Bal

4. Ordynowanie leków i wyrobów medycznych - nowe uprawnienia personelu pielęgniarskiego
Prescribing medicines and medical products - new entitlements  of the nursing staff
Dorota Boćwińska

5. Regulamin zamieszczania prac