start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 1/2018
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 1/2018

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Zasady terapii postaci rzutowej stwardnienia rozsianego
Principles of treatment of relapsing multiple sclerosis
Jacek Zaborski

3. Skuteczność okrelizumabu w pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
Efficacy of ocrelizumab in primary progresive multiple sclerosis
Łukasz Smoliński

4. Czy wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami natalizumabu zmniejsza ryzyko wystąpienia postępującej leukoencefalopatii wieloogniskowej?
-opis przypadku
Does extended interval of natulizumab dosing decrease the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy?
-case report
Weronika Golec, Joanna Tarasiuk, Alina Kułakowska

5. Aktywność zawodowa chorych na stwardnienie rozsiane
Professional activity of patients with epilepsy with multiple sclerosis
Anna Staniszewska, Marlena Polak

6. Regulamin zamieszczania prac