start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 2/2014
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 2/2014

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Wybrane suplementy diety stosowane przez chorych na stwardnienie rozsiane
Some dietary supplements used by patients with multiple sclerosis
Ewa Widy-Tyszkiewicz

3. Zasady rejestracji i refundacji produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego w Polsce
Rules of registration and reimbursement of medicinal products used in the management of multiple sclerosis in Poland
Katarzyna Sejbuk-Rozbicka, Olga Kuzawińska, Anna Zaremba, Piotr Krakowian, Ewa Bałkowiec-Iskra

4. Odleżyny - praktyczne aspekty związane z rozpoznawaniem i leczeniem
Decubitus - practical aspects of diagnosis and treatment
Tomasz Guzel, Bohdan Dąbrowski, Ireneusz W. Krasnodębski

5. Regulamin zamieszczania prac