start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 2/2016
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 2/2016

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Stwardnienie rozsiane o postępującym przebiegu:
nowe spojrzenie i nowe wyzwania
Progressive multiple sclerosis: new insights and new challenges
Beata Zakrzewska-Pniewska

3. Stwardnienie rozsiane po latach - immunoterapia w obserwacji odległej. Część I - leki immunomodulujące stosowane w leczeniu I linii w MS
Long term follow-up of clinical trails in multiple sclerosis therapies. Part I - first-line treatment (disease-modifying therapy)
Monika Nojszewska, Aleksandra Podlecka-Piętowska

4. Stwardnienie rozsiane po latach - immunoterapia w obserwacji odległej. Część II - leki immunomodulujące stosowane w leczeniu II i III linii w MS

Long-term follow-up of clinical trials in multiple sclerosis therapies. Part II - second- and third-line treatments
Monika Nojszewska, Aleksandra Podlecka-Piętowska

5. Długoterminowa obserwacja skuteczności i profilu bezpieczeństwa fingolimodu w stwardnieniu rozsianym
Observations of long-term efficacy and safety fingolimod treatment in multiple sclerosis
Maciej Maciejowski

6. Regulamin zamieszczania prac