start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 2/2017
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 2/2017

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Pierwotnie postępujące stwardnienie rozsiane - dane demograficzne i kliniczne z wybranych województw
Primary progressive multiple sclerosis - demographic and clinical data from selected voivodeships
Waldemar Brola, Stanisław Flaga, Małgorzata Fudala

3. Kliniczne metody oceny niepełnosprawności ruchowej i pozaruchowej pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Clinical methods of evaluation motor and non-motor impairment in patients with multiple sclerosis
Arkadiusz Stęposz, Przemyslaw Puz, Anetta Lasek-Bal

4. Bezpieczeństwo leków immunomodulacyjnych I linii stosowanych w stwardnieniu rozsianym w aspekcie ciąży
Safety of first line therapy drugs in multiple sclerosis in terms of pregnancy
Iwona Rościszewska-Żukowska

5. Komentarz do artykułu "Bezpieczeństwo leków immunomodulacyjnych I linii stosowanych w stwardnieniu rozsianym w aspekcie ciąży
Safety of first line therapy drugs in multiple sclerosis in terms of pregnancy
Iwona Rościszewska-Żukowska

6. Komentarz do artykułu "Bezpieczeństwo leków immunomodulacyjnych I linii stosowanych w stwardnieniu rozsianym w aspekcie ciąży"
Commentary on the article "Safety of first line therapy drugs in  multiple sclerosis in terms of pregnancy"
Agnieszka Piechal

7. Ustawa Prawo zamówień publicznych sprzyja kontynuującym leczenie
Wywiad z radcą prawnym Piotrem Trębickim, wieloletnim praktykiem i ekspertem z zakresu postępowań zamówieniowych, partnerem w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

8. Regulamin zamieszczania prac