start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 2/2018
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 2/2018

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Badanie metodą rezonansu magnetycznego w diagnostyce stwardnienia rozsianego
Magnetic resonance imaging in multiple sclerosis disgnosis
Marta Skowrońska

3. Skuteczność okrelizumabu w rzutowej postaci stwardnienia rozsianego
Efficacy of ocrelizumab in relapsing multiple sclerosis
Joanna Tarasiuk, Alina Kułakowska

4. Pierwotnie postępujące stwardnienie rozsiane - opisy przypadków
Primary progressive multiple sclerosis - case reports
Waldemar Brola

5. Wzrost temperatury ciała jako działanie niepożądane fumaranu dwumetylu - opis przypadku
Fever as the side effect of dimethyl fumarate - case report
Justyna Sienkiewicz, Paulina Łucja Werel, Agata Zajkowska, Monika Chorąży, Alina Kułakowska

6. Regulamin zamieszczania prac