start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 3/2012
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 3/2012

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Przeciwciała monoklonalne w stwardnieniu rozsianym
Monoclonal antibodies in multiple sclerosis
Jacek Zaborski

3. Dysfunkcje wykonawcze u chorych z uszkodzeniem mózgu
Executive dysfunctions in patients with brain damage
Joanna Seniów

4. Pacjenci chcą wiedzieć, jak działa system leczenia stwardnienia rozsianego
MS patients wish to be informed about reimbursement system  criteria
Halina Bartosik-Psujek, Krystyna Zdziechowska, Izabela Czyżak

5. Badanie NEEDLE - ocena preferencji dotyczących sposobu podania leku Exavia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
The NEEDDLE study - Evaluation of MS patients preference of the way of Extavia use
Krzysztof Selmaj, Ewa Dąbrowska-Górniak

6. Kilka słów o chorujących na SM dłużej
Andrzej Potemkowski

7. Regulamin zamieszczania prac w piśmie