start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 3/2014
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 3/2014

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Stwardnienie rozsiane a szczepienia ochronne
Multiple sclerosis and vaccinations
Wiesław Drozdowski, Katarzyna Kapica-Topczewska

3. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym - opis przypadku
Role of the nurses in the care of a patient with multiple sclerosis - case report
Dorota Nalepa

4. Choroba Devica - zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia
Devic's disease - neuromyelitis optica
Mariola Wolanin, Joanna Przybek, Iwona Kurowska-Jastrzębska

5. Regulamin zamieszczania prac