start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 3/2015
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 3/2015

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego dotyczące protokołu badania MR u chorych na stwardnienie rozsiane
Guidelines of the Polish Medical Society of Radiology for a MRI protocol in patients with multiple sclerosis
Marcin Hartel, Ewa Kluczewska, Marek Sąsiadek

3. Badanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorych na stwardnienie rozsiane
Magnetic Resonance Imaging in diagnostics and monitoring of treatment of multiple sclerosis patients
Małgorzata Siger

3. W poszukiwaniu źródeł - rola flory jelitowej z zdrowiu i chorobie. Część I
In the quest for sources - role of gut flora in health and disease. Part I
Grzegorz W. Basak

4. Regulamin zamieszczania prac