start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 3/2016
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 3/2016

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Perspektywy i problemy immunoterapii w stwardnieniu rozsianym w 2016 r.
Immunotherapy and multiple sclerosis: new insights and new challenges in 2016
Beata Zakrzewska-Pniewska

3. Farmakoterapia w postępujacej fazie stwardnienia rozsianego z punktu widzenia neurologa
Treatment of progressive multiple sclerosis from the neurologist's perspective
Aleksandra Podlecka-Piętowska, Monika Nojszewska

4. Wybrane przyczyny i konsekwencje wypalenia zawodowego u lekarzy pracujących z osobami chorymi na zaawansowaną postać MS
Selected causes and consequences of job burnout among doctors working with people suffering from advanced MS
Mariola Kosowicz

5. Podstawy farmakokinetyki i interakcji leków stosowanych w stwardnieniu rozsianym
Basic farmakokinetic properties of drugs used in multiple sclerosis
Dagmara Mirowska-Guzel, Joanna Przybek

6. Regulamin zamieszczania prac