start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 3/2018
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 3/2018

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Obraz immunologiczny MS a monitorowanie terapii
Immunopathology of MS and monitoring of therapy
Iwona Kurkowska-Jastrzębska

3. Praktyczne aspekty związane z bezpieczeństwem stosowania okrelizumabu. Przypadki kliniczne
Practical aspects of ocrelizumab treatment. Clinical cases
Agnieszka Machlańska, Krzysztof Selmaj

4. Komunikacja z pacjentem dotycząca działań niepożądanych leków w okresie porejestracyjnym
Patient-oriented post-registration communication on adverse drug reactions
Marcin Kaczor, Tomasz Guzel, Andrzej Członkowski, Elżbieta Bartoszek-Balas, Dagmara Mirowska-Guzel

5. Cechy osobowości pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i ich znaczenie dla podejmowania leczenia z zakresu medycyny komplementarnej i alternatywnej
Personality traits of patients with multiple sclerosis and their importance for undertaking therapies in the field of complementary and alternative medicine
Natalia Przybyła, Andrzej Potemkowski

6. Regulamin zamieszczania prac