start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 4/2013
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 4/2013

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u chorych na stwardnienie rozsiane - wskazania, zasady użytkowania, powikłania
Percutaneous endoscopic gastronomy (PEG) in sclerosis multiplex patients - indications, instruction of use, complications
Tomasz Guzel, Waldemar Pawłowski, Gustaw Lech, Bohdan Dąbrowski, Andrzej Opuchlik, Ireneusz Wojciech Krasnodębski

3. Wpływ diagnozy stwardnienia rozsianego na relacje w miejscu pracy osoby chorej
The effect of multiple sclerosis diagnosis on relations with other people in the patient's workplace
Halina Bartosik-Psujek, Krystyna Zdziechowska, Izabela Czyżak

4. Problemy emocjonalne pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Emotional problems in patients with multiple sclerosis
Daniel Jerzy Żyżniewski, Joanna Seniów

5. Wprowadzenie do stosowania aktywności fizycznej u chorych na stwardnienie rozsiane
Maciej Krawczyk

6. Regulamin zamieszczania prac