start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 4/2014
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 4/2014

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji "Advances in Clinical Neuroimmunology"
Report from the IVth International Conference "Advances in Clinical Neuroimmunology"
Jacek Losy

3. Poczucie jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane z uwzględnieniem czynników społeczno-demograficznych, fizycznych i psychoemocjonalnych
The quality of life of patients with multiple sclerosis and socio-demographic, physical and psycho-emotional
Marta Dąbrowska-Bender, Anna Staniszewska, Urszula Religioni, Aneta Duda-Zalewska, Marlena Kaczorek

4. Przegląd wytycznych postępowania terapeutycznego dotyczących I oraz II linii leczenia stwardnienia rozsianego
A review of guidelines on first- and second-line therapies in the treatment of multiple sclerosis
Marta Dąbrowska, Katarzyna Sejbuk-Rozbicka, Anna Zaremba, Ewa Bałkowiec-Iskra

5. Regulamin zamieszczania prac