start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 4/2016
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 4/2016

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Zespół zmęczenia w stwardnieniu rozsianym - problemy diagnostyczne i wybrane możliwości terapeutyczne
Fatigue in multiple sclerosis - diagnostic problems and selected therapeutic possibilities
Dorota Halicka, Alina Kułakowska

3. Co to jest adherencja?
Adherence - what does it mean?
Małgorzata Popiel, Halina Bartosik-Psujek

4. Leczenie iniekcyjne vs doustne - punkt widzenia lekarza innej specjalności
Injections and oral pills - different ways of drug administration from different points of view
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

5. Podobieństwa i różnice między lekami innowacyjnymi a generycznymi oraz biologicznymi i biopodobnymi
Similarities and differences between innovative and generic as well as biological and biosimilar drugs
Andrzej Członkowski

6. Struktura octanu glatirameru. Problemy z opracowaniem zamienników glatiramoidów
Structure of glatiramer acetate. Clues for generic substitution of glatiramoids
Przemysław Bieńkowski

7. Regulamin zamieszczania prac