start: Czasopisma    medyczne    MS report    MS report nr 4/2017
Cena: 37.00 PLN

MS report nr 4/2017

1. Wstęp
Dagmara Mirowska-Guzel

2. Ciąża u pacjentek z zapaleniem nerwów wzrokowych i rdzenia - przegląd literatury oraz doświadczenia własne
Pregnancy in patients with neuromyelitis optica - literature review and own experience
Krystyna Gospodarczyk-Szot, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Monika Nojszewska, Beata Zakrzewska-Pniewska

3. Witamina D w patogenezie stwardnienia rozsianego
Vitamin D in the pathogenesis of multiple sclerosis
Dorota Kozera-Strzelińska, Agnieszka Piechal

4. Stopień akceptacji choroby wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Acceptance of disease among patients with multiple sclerosis
Monika Januszko, Anna Staniszewska

5. Ból u chorych na stwardnienie rozsiane
Małgorzata Malec-Milewska

6. Regulamin zamieszczania prac