start: Czasopisma    medyczne    Forum Transplantologiczne    Forum Transplantologiczne nr 1/2013
Cena: 19.00 PLN

Forum Transplantologiczne nr 1/2013

1. Wstęp
Piotr Przybyłowski

2. Choroby układu sercowo-naczyniowego u osób kwalifikowanych do przeszczepienia nerki
Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko

3. Wpływ immunopresji na wyniki odległe przeszczepienia nerki
Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha

KOMENTARZ
4. Ewerolimus - obiecująca alternatywa w personalizowanej immunosupresji chorych po transplantacji wątroby
Krzysztof Zieniewicz

KOMENTARZ
5. EC-MPS a nowsze strategie immunosupresyjne
Kazimierz Ciechanowski

6. Dostęp naczyniowy do hemodializy po przeszczepieniu nerki
Jerzy Głowiński, Jolanta Małyszko

7. Warunki publikowania prac
Cena w prenumeracie: 65.00 PLN