start: Czasopisma    medyczne    Forum Transplantologiczne    Forum Transplantologiczne nr 1/2015
Cena: 19.00 PLN

Forum Transplantologiczne nr 1/2015

1. List od Redaktora
Piotr Przybyłowski

2. Techniki małoinwazyjne pobrania nerki od żywego dawcy
Small-invasive techniques of iving donor nephrectomy
Tomasz Jakimowicz

3. Przeszczepianie wątroby u dzieci
Liver transpalntation in children
Marek Szymczak

4. Postępowanie w przeszczepianiu nerek od żywych dawców
Progress in the living donor kidney transplantation
Dorota Lewandowska, Tomasz Jakimowicz, Jacek Szmidt

5. Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu wątroby - aktualnie stosowane protokoły postępowania
Immunosuppression in liver transplantation - current protocols
Michał P. Wasilewicz, Piotr Milkiewicz, Marek Krawczyk

6. Postępy w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu nerki w 2014 r.
Progress in the immunosuppression in kidney transplantation in 2014
Magdalena Durlik

7. Warunki publikowania prac

Cena w prenumeracie: 65.00 PLN