start: Czasopisma    medyczne    Forum Transplantologiczne    Forum Transplantologiczne nr 2/2013
Cena: 19.00 PLN

Forum Transplantologiczne nr 2/2013

1. Wstęp
Piotr Przybyłowski

KOMENTARZ
2. Cukrzyca po transplantacji nerki - predyspozycje i czynniki ryzyka
Ryszard Grenda

KOMENTARZ
3. Wpływ inhibitorów mTOR na odległe wyniki przeszczepiania nerek
Magdalena Durlik

KOMENTARZ
4. Niewydolność nerek po transplantacji serca - jak długo może być odwracalna?
Małgorzata Sobieszczańska-Małek

KOMENTARZ
5. Porównanie ewerolimusu z mykofenolanem mofetylu w immunopresji po przeszczepieniu serca
Piotr Przybyłowski

6. Inwazyjna asapergiloza u pacjentów po przeszczepieniu narządów
Joanna Raczyńska, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha

7. Warunki publikowania prac
Cena w prenumeracie: 65.00 PLN