start: Czasopisma    medyczne    Forum Transplantologiczne    Forum Transplantologiczne nr 2/2015
Cena: 19.00 PLN

Forum Transplantologiczne nr 2/2015

1. List od Redaktora
Piotr Przybyłowski

2. Przeszczepienia rogówki wczoraj i dziś - historia, statystyka, liczba zabiegów w Polsce i na świecie
Corneal transplantations - history, statistics, the number of transplantations in Poland and in the world
Anna Kamińska, Dominika Pirwitz, Joanna Pawłowska, Jacek Paweł Szafllik, Jerzy Szaflik

3. Zasady bankowania tkanek ocznych w Polsce
Principles of eye tissue banking in Poland
Iwona Grabska-Liberek, Dorota Polak, Jerzy Szafik

4. Wskazania i zasady kwalifikacji do transplantacji rogówki. Rola badań dodatkowych w procedurze kwalikacyjnej
Corneal transplantations: indications, qualification procedure rules and role of additional corneal tests
Anna K. Kurowska, Agnieszka Szczygieł, Joanna Przybek, Justyna Izdebska, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szafik

5. Przeszczepianie rogówki - różne techniki chirurgiczne i ich zastosowanie
Corneal transplantation - diffrent surgical techniwues and their applications
Justyna Izdebska, Anna M. Ambroziak, Monika Udziela, Anna Dąbrowska, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik

6. Choroba przeszczepu rogówki i jej leczenie
Corneal graft rejection - pathogenesis, clinical features, treatment
Joanna Major, Mieczysław Lao, Jacek P. Szafik, Jerzy Szafik

7. Zaburzenia lipidowe u chorych po przeszczepieniu narządów leczonych ewerolimusem - czy stanowią istotny problem?
Dyslipidemia after sold organ transplantation - is it a real problem?
Piotr Przybyłowski, Grzegorz Wasilewski

8. Warunki publikowania prac
Cena w prenumeracie: 65.00 PLN