start: Czasopisma    medyczne    Forum Transplantologiczne    Forum Transplantologiczne nr 3/2013
Cena: 19.00 PLN

Forum Transplantologiczne nr 3/2013

1. List od Redaktora
Piotr Przybyłowski

2. Inhibitory mTOR w terapii antynowotworowej
mTOR inhibitors in cancer therapy
Dorota Ciołczyk-Wierzbicka, Karol Wierzbicki, Piotr Przybyłowski, Piotr Laidler

KOMENTARZ
2. Zastosowanie ewerolimusu ze zmniejszoną ekspozycją na cyklosporynę jako potencjalna opcja terapeutyczna
Everolimus in a low concentration with a reduced exposure to cyclosporine - a potential therapeutic option in some patients
Jolanta Małyszko

KOMENTARZ
3. Przydatność antagonisty receptora interleukiny 2 w leczeniu indukcyjnym po przeszczepieniu nerki pobranej od zmarłych dawców w podeszłym wieku
Utility of interleukin 2 receptor antagonist used as an induction therapy in transplant recipients receiving renal grafts from deceased elderly donors
Michał Nowicki

4. Problem nieprzestrzegania zaleceń przez chorych po przeszczepieniu narządów unaczynionych
Nonadherence problem among solid organ transplant recipients
Irena Milaniak

5. Markery ostrego uszkodzenia nerek - diagnostyka, ograniczenia
Markers of acute kidney injury - role in diagnosis and their limitations
Ewa Koc-Żórawska, Jolanta Małyszko, Marcin Żórawski

6. Sprawozdanie z warsztatów "Transplantologia i immunologia transplantacyjna - dzielmy się doświadczeniem"
Workshop "Transplantology and transplant immunology - let us share the experience"
Dorota Kamińska
Cena w prenumeracie: 65.00 PLN